จองทริปท่องเที่ยว

ดูทัวร์ถ่ายรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์

ดูทัวร์ถ่ายรูป และ เวิร์คช็อถ่ายรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์
Find a unique experience

เลือกสถานที่เริ่มต้น

เลือกวัน

วันเริ่มต้นวันสุดท้าย

เพิ่มผู้เดินทาง

ผู้เดินทาง 1 คน
ไม่คิดค่ายกเลิก.
การันตีราคาที่ดีที่สุด
วิดีโอการสอนฟรี
พร้อมด้วยอุปกรณ์เกลเซียร์

ทริปที่ได้รับความนิยม

ดูเวิร์คช็อปถ่ายรูปหน้าร้อนในประเทศไอซ์แลนด์

ทัวร์วันเดียวที่ได้รับความนิยม

ดูเวิร์คช็อปถ่ายรูป และ ทัวร์ถ่ายรูปที่ได้รัยความนิยมมากในประเทศไอซ์แลนด์

คำถามที่พบบ่อย

When will I be able to see the Northern Lights in Iceland?

If the weather is clear and aurora activity is forecast, then the Northern Lights (or Aurora Borealis) can be seen in Iceland from late August until the beginning of April. Generally, you will have the chance to see them during any one of our autumn or winter photo tours.

When is the ice cave season in Iceland?

Ice caves are accessible from mid November until the end of March. Your best bet to see an ice cave is to join any one of our winter photo tours. Check out our Ultimate Guide to Photographing Ice Caves.

When is the best time to visit Iceland for puffins?

Puffins nest in Iceland from the middle of May and fly away from the island at the beginning of September. You will be able to see them during our Midnight Sun summer photo tours. Here are the best places to photograph puffins Iceland.

When is the Midnight Sun season in Iceland?

The Midnight Sun is a natural phenomenon that occurs during the summer months, from around June to August. During this period, there is daylight even at midnight, with the sun being visible for almost 24 hours. Find out why Iceland is the perfect place for Midnight Sun photography.

How much daylight is there during winter in Iceland?

There are around 4-5 hours of daylight during mid-winter in Iceland, from November until March. Here are 8 things you need to know about photographing Iceland in winter.

What is the best time to visit Iceland for photography?

It all depends on what you want to photograph – whether that's the Northern Lights, the Midnight Sun and everything in between! Here is some information on the best seasons to travel to Iceland and what you can photograph during those months.

How should I pack for winter in Iceland?

It can get very cold during winter in Iceland, particularly when you are standing around at night waiting for the Northern Lights. Temperatures can range from an average low of around -2 degrees Celsius (28.4 Fahrenheit) to an average high of 3 degrees Celsius (37.4 Fahrenheit). Here is some information on what to wear for winter photo tours.

What should I wear for summer in Iceland?

The weather in Iceland during summer can fluctuate from very warm to very cold. It's best to bring along thin layers which you can change at a moment's notice. Here is a guide on what to wear for a summer photo tour in Iceland.

What camera gear should I take to Iceland?

We recommend that you bring a DSLR camera, several interchangeable lenses, filters and a tripod. Check out our list of the best camera gear recommendations for photography in Iceland. 

Should I bring my drone to Iceland?

Iceland is one of the best destinations in the world for drone photography. In addition, our photography workshops and tours in Iceland are drone-friendly. However, you will still need to pay attention to the rules and regulations with regard to flying your drone.